Hardenberg - Hoogheemraadschap/waterschap

Hoogheemraadschap/waterschap

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dokter van Deenweg 186
8025BM Zwolle
Postbus 60
8000AB Zwolle
I: www.wdodelta.nl

Waterschap Vechtstromen

Burg Feithsingel 2
7742BP Coevorden
Postbus 5006
7600GA Almelo
I: www.vechtstromen.nl